แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

คำสั่ง ตร. ที่ 177/2564 การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน

ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการรับเลขคำแจ้งความ และเลขคดีอาญา พ.ศ.2565

ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการโอนคดีและการรวมคดี พ.ศ.2565

คำสั่ง ตร. ที่ 468/2565 การรับแจ้งความและบริหารคดีทางเทคโนโลยี และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)

คำสั่ง ตร. ที่ 437/2565 เรื่อง อำนาจการสอบสวนของหน่วยงานในสังกัด ตร.

Follow by Email
Facebook
YouTube
YouTube
Scroll to Top