แนวปฏิบัติในการสอบปากคาของพนักงานสอบสวน

มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการสอบสวน

คำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 เรื่อง การอำนวยการความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา

แนวทางการสอบสวนกรณีพนักงานสอบสวนกันผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาเป็นพยาน และกฎหมายมิได้ห้ามรับฟังคำซัดทอดของผู้ร่วมกระทำความผิดหรือผู้ต้องหา

คำสั่ง ตร. ที่ 176/2564 เรื่อง การบันทึกแผนประทุษกรรม ประวัติ และตำหนิรูปพรรณของผู้กระทำความผิด

Follow by Email
Facebook
YouTube
YouTube
Scroll to Top