รายชื่อ กต.ตร.สน.นิมิตรใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

วิธีการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล (กต.ตร.สน.)
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาล (กต.ตร.สน.) จำแนกตามกลุ่มและการได้มาของกรรมการ ดังนี้

ที่มา: คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2549
จาก https://www.boardofroyalthaipolice.go.th/th/pages/10256-%E0%B8%84%E0%B8%B9%

Follow by Email
Facebook
YouTube
YouTube
Scroll to Top